ht Kullanıcı Sözleşmesi Türkiyenin En iyi Reklam Sayfası,Türkiyenin En iyi Reklam firması
FIRMA TANITIM SAYFASI
Kullanıcı Sözleşmesi 14/11/2013

 1.      TARAFLAR

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ekler ( Ek1- Gizlilik Politikası, Ek2- İlan ve Reklam Koşulları, Ek3- İade ve İptal İşlemleri, Ek4- www.firmatanitimsayfasi.com Mesafeli Satış Sözleşmesi) ve  sitede hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan açıklamalardan oluşan, işbu Üyelik Sözleşmesi (Hepsi birlikte SÖZLEŞME olarak anılacaktır), Dervişpaşa mahallesi Bilgi caddesi no:21/A Merkez Afyonkarahisar adresinde mukim YEREL FİRMALAR REHBER  tarafından işletilen www.firmatanitimsayfasi.com  (Kısaca SİTE olarak anılacaktır) internet adreslerinde ürün alım ve/veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişiler ve kurumlar (Kısaca ÜYE olarak anılacaktır)  arasında,  üye olurken ÜYE ‘nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. ÜYE, SİTE ’ye kayıt olmakla bu sözleşmenin bütün hükümlerini kabul edip, onayladığını peşinen taahhüt eder.

2.      TANIMLAR

ÜYE : SİTEye üye olan ve SİTE dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

KULLANICI:  SİTE’ye online ortamdan erişen gerçek ve/veya tüzel kişi.

SİTE: www.firmatanitimsayfasi.com  isimli alan adı ve bu alan adlı bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

SİTE YÖNETİMİ: SİTE’nin devamı ve iş sürekliliği için çalışan teknik ve idari kadro.

ÜYELİK HESABI: ÜYE'nin sadece kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği, kullanıcı adı ve şifre ile SİTE üzerinden erişip, üyelik bilgilerini güncelleyebildiği, sitenin hizmetlerinden faydalanmak için gerekli işlemleri gerçekleştirdiği, özel internet sayfası.

www.firmatanitimsayfasi.com  (Kısaca Hizmet): SİTE içerisinde ÜYE’ lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla çalıştırılan uygulamalar.

3.      SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, SİTE de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti;  kapsamı da işbu sözleşme ve ekleri ile SİTE içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.firmatanitimsayfasi.com   tarafından yapılmış olan açıklamalardır. ÜYE, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.firmatanitimsayfasi.com   tarafından açıklanan her türlü açıklamayı da kabul etmiş olmaktadır. ÜYE bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

www.firmatanitimsayfasi.com  10 gün önceden site duyurmak kaydıyla, SÖZLEŞMEyi tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir. ÜYE sözleşme değişikliklerini takip etmek zorundadır. Sözleşme değişikliklerinden sonra sitenin kullanılmaya devam edilmesi, değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelir.

4.      www.firmatanitimsayfasi.com   Hizmetleri ve Ücretleri

www.firmatanitimsayfasi.com ‘ da işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen hizmetleri ÜYE’lere sağlayacaktır.

SİTE, eğitim, danışmanlık, insan kaynakları, üretici ve satıcı niteliğindeki ÜYE’lerin hizmet ve ürünlerini sergiledikleri  sanal rehber ve Pazar yeridir. ÜYE site üyeliğinin onaylanmasının sonrasında kendi SİTE Üye Girişini ve Hesabını kullanarak kişisel / firmasal tanıtım  ilanı oluşturabilir, hizmet ve ürün sergileyebilir, alım ya da satış teklifi oluşturabilir, mevcut teklifleri görüntüleyebilir, teklif sahibi firma ile mesajlaşabilir, ürün ilan ve firma listesi oluşturabilir  ve oluşturduğu bilgileri SİTE veritabanına yükleyebilir.

SİTE mesajlaşma servisi sadece ÜYE’ler arası SİTE içinde yapılan işlemler için kullanılabilir. Kötüye kullanımı engellemek amacıyla www.firmatanitimsayfasi.com  dilediği zamanda mesajları inceleme hakkına sahiptir.

www.firmatanitimsayfasi.com  SİTE de yeni  üyelik tipleri açma ve bu üyelik tiplerini fiyatlandırması politikasını kendinde saklı tutar. Ücretli hizmetler  özellikleri ile birlikte SİTE ilan edilir. www.firmatanitimsayfasi.com   10 (on) gün önceden SİTE’de ilan etmek şartıyla ücretli hizmetlerin bedellerini değiştirme hakkına sahiptir.

www.firmatanitimsayfasi.com , SİTE aracılığı ile sadece bu rehberin idari ve teknik yöneticisidir; hizmet ve verdiği

ÜYE’lerden aldığı ücretler için, ÜYEden elde ettiği gelir kadar KDV dahil fatura düzenler.

www.firmatanitimsayfasi.com   ÜYE’lerin bilgilerinin niteliği, niceliği, kalitesi yada sergilemek için kullanılan görseller, metinlerle  ilgili sadece Türkiye kanunlarınca yasaklanmış içerikler (pazarlama yasağı getirilmiş reklam ,ürün , resim , erotik vb. ) dışındaki konularda  herhangi bir kontrol yapmaz.  SİTE’de sergilenen üye bilgileri ; kullanılan görseller ve metinler; gerçekleştirilen işlemlerin yasal sorumluluğu ÜYE’ye aittir.

www.firmatanitimsayfasi.com  , SİTE içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde ÜYElerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere gerekli gördükçe  Hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. SİTE  tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili ÜYE’lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar SİTE  tarafından SİTEde duyurulur.

5.      ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

5.1.   ÜYE ve www.firmatanitimsayfasi.com   hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında bir ortaklık veya işçi işveren ilişkisi yoktur.

5.2.   SİTE’de hizmet, ürün, içerik yapabilme yetkisi, kayıt olurken SÖZLEŞMEyi onaylayan ÜYElerde bulunmaktadır.

5.3.   Üyelik işlemi üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve www.firmatanitimsayfasi.com   tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan ÜYE olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

5.4.   SİTE ye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayanlar SİTE üyeliğinden faydalanamayacaktır.

5.5.     ÜYE ler bu sözleşmeyi onaylayarak; birbirleri arasında doğabilecek her türlü vergi yükümlülüğü ve hukuki sorumluluklarını yerine getireceklerini beyan etmiş olurlar. ÜYE lerin SİTE üzerinden yaptıkları işlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinin hiçbiri www.firmatanitimsayfasi.com sorumluluğunda değildir. ÜYE lerin SİTE üzerinde  yaptıkları her türlü işlemin hukuki ve cezai sorumluluğu kendilerine aittir.

5.6.     Alım satım işlemlerinde www.firmatanitimsayfasi.com  hiçbir şekilde taraf değildir, ÜYELER ve/ veya SİTE ziyaretcileri arası işlemlerden kaynaklanabilecek sorunlarda www.firmatanitimsayfasi.com   nin hukuki veya cezai sorumluluğu yoktur.

5.7.   SİTE de belirtilen kurallara aykırı faaliyet yürütülmesi,  ÜYE nin işlemlerinin diğer üyeler veya www.firmatanitimsayfasi.com   için teknik ya da ticari risk oluşturması gibi nedenlere bağlı olarak veya ticari kaygılar neticesinde www.firmatanitimsayfasi.com   gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan SÖZLEŞMEyi feshedebilir;  ÜYE yi  üyelikten çıkarılabilir  veya üyeliği geçici olarak durdurulabilir.

5.8.   İşbu sözleşme kapsamında geçici veya süresiz olarak www.firmatanitimsayfasi.com  tarafından üyelikten çıkarılmış olanlar da site üyeliğinden faydalanamayacaklardır.

6.      HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1.    ÜYE nin Hak ve Yükümlülükleri

6.1.1.     ÜYE, SİTE hizmetlerinden faydalanır ya da işlem yaparken, işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, aksi halde oluşabilecek her türlü cezayı ödemeyi , www.firmatanitimsayfasi.com'u hiçbir şekilde sorumlu tutmamayı ve tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

6.1.2.     ÜYE SİTE ye girişte kullandığı kullanıcı adını değiştiremez. Kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamak, tamamen ÜYE nin sorumluluğundadır. ÜYE ler kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaması nedeniyle diğer üyelerin ve www.firmatanitimsayfasi.com’un   uğrayabileceği zararlardan sorumludur.  

6.1.3.     ÜYE kimliğini, doğru olarak, her istendiğinde, ibraz etmek zorundadır.

6.1.4.     ÜYE , resmi makamlarca usulüne uygun olarak talep edilmesi durumunda www.firmatanitimsayfasi.com‘un kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

6.1.5.     ÜYE’ler,  SİTE’ye kendileri tarafından veya www.firmatanitimsayfasi.com’ a iletilerek,  www.firmatanitimsayfasi.com   vasıtasıyla yüklenen, değiştirilen, bilgi ve içeriklerin doğru ve yayınlanmasının hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Bahsi geçen bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olması durumunda www.firmatanitimsayfasi.com  ‘un hiçbir hukuki sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

6.1.6.      SİTE üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar,hukuka,başkalarının haklarına ve sözleşme şartlarına uygunluk değerlendirmesi yapılması amacıyla www.firmatanitimsayfasi.com tarafından kontrol edilebilir. Bahsi geçen şartlara uygun olmayan mesajlar engellenebilir;kaldırılabilir.Bu mesajları gönderen ÜYE’nin üyeliği ihbarsız olarak sonlandırılabilir.

6.1.7.      ÜYE ler www.firmatanitimsayfasi.com ’u referans olarak göstermek şartıyla  ve resmi yazı ile izin isteyip; www.firmatanitimsayfasi.com   tarafından izin verildikten sonra, SİTE içinde yer alan www.firmatanitimsayfasi.com  ‘un mülkiyetine sahip olduğu resimleri, metinleri, görsel ve işitsel materyalleri, videoları, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltabilirler, kopyalayabilir, dağıtabilirler. ÜYE le www.firmatanitimsayfasi.com mülkiyetinde bulunmayan bahsi geçen türden ürünler için çoğaltma, kopyalama ve dağıtım yapamazlar. ÜYElerin SİTEde gerçekleştirdiği faaliyetlerden  üçüncü şahısların zarar görmesi durumunda tüm sorumluluk ÜYEye aittir. www.firmatanitimsayfasi.com   veya www.firmatanitimsayfasi.com site yönetiminin bu durumdan dolaylı veya dolaysız sorumlu tutulamaz.

6.1.8.      ÜYE tüzel ya da özel nitelikteki üçüncü şahısların telif haklarını ihlal edemez. ÜYEler tarafından gerçekleştirilen bu türden eylemlerde www.firmatanitimsayfasi.com‘un sorumluluğu yoktur.

6.1.9.      Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. www.firmatanitimsayfasi.com , Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

6.1.10.  ÜYE SİTE nin çalışmasını olumsuz etkileyecek hiçbir idari ya da teknik faaliyette bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.1.11.  ÜYE SİTEnin geçici veya sürekli olarak çalışmıyor olmasından dolayı www.firmatanitimsayfasi.com  dan hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

6.1.12. ÜYEler, www.firmatanitimsayfasi.com un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar.www.firmatanitimsayfasi.com   tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, ÜYE ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYElere aittir.

 7.      www.firmatanitimsayfasi.com‘un Hak ve Yükümlülükleri

 

7.1.   www.firmatanitimsayfasi.com , işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri ve hizmetler için  gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Donanımsal veya yazılımsal problemler ile teknolojik alt yapı yetersizliklerinden oluşabilecek kesintilerden veya veri kayıplarından www.firmatanitimsayfasi.com   REHBERİ veya SİTE YÖNETİMİ  sorumlu tutulamaz.

7.2.   www.firmatanitimsayfasi.com, SİTE de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilir.

7.3.   www.firmatanitimsayfasi.com,  hiçbir bildirimde bulunmadan ÜYElerin SİTEye yüklediği bilgi, belge, ilan veya görselleri, erişime kapatabilir.

7.4.   www.firmatanitimsayfasi.com, SİTEde yer alan ÜYElerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin kişisel bilgilerini, kendi çalışmalarında kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

7.5. www.firmatanitimsayfasi.com, SİTEnin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırma ve  bu mesaj ve içeriği giren ÜYEnin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verme hakkını saklı tutar.

7.6.   www.firmatanitimsayfasi.com ücretli üyeliklerde 'Hizmet' ödemesi yapan ÜYE’den kimlik fotokopisi, ödemeyi yaptığı tarihteki extre, makbuz veya vergi levhası isteme hakkına sahiptir.

 GİZLİLİK

www.firmatanitimsayfasi.com  ÜYE lere ait bilgileri ancak Gizlilik Politikasında belirtilen şartlar dahilinde kullanabilir ya da dağıtabilir.

 TAZMİNAT

 ÜYE bu sözleşmede belirtilen şartlara uymayarak , sebep olduğu veya içinde yer aldığı olumsuzlukların neticesinde www.firmatanitimsayfasi.com  ya da SİTE YÖNETİMİ  aleyhine oluşabilecek tüm zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 FESİH

 www.firmatanitimsayfasi.com  bu anlaşmayı tek taraflı fesh etme yetkisine sahiptir. Fesihten dolayı ÜYE hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ANLAŞMAZLIKLAR

SİTE de gerçekleşen işlemlerden www.firmatanitimsayfasi.com ‘un doğrudan veya dolaylı bir sorumluluğu yoktur. ÜYElerin gerçekleştirdiği eylemler sonucunda oluşan anlaşmazlık, zarar yada hasardan www.firmatanitimsayfasi.com   veya SİTE YÖNETİMİ  sorumlu tutulamayacağı gibi, tazminat da talep edilemez. 

Uyuşmazlıklar ve ortaya çıkacak yeni durumların görüşmeler yoluyla çözüme ulaştırılması esastır. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İlgili Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir.

ÜYE SİTE’ye kayıt olarak ve bu sözleşmeyi onaylayarak bunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

<